Tên đăng nhập

nguyentrongtan

Họ và tên

Nguyễn Trọng Tấn K29

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:05:31

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500