#2015. BCL

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 03

Lũ bò của nông dân John lại gây náo loạn và xếp hàng một cách vô tổ chức! Hiện giờ chúng đang xếp thành một hàng N con (1 ≤ N ≤ 2000) , con thứ k được kí hiệu bằng chữ cái in hoa C_k . Để ổn định trật tự, John quyết định xếp chúng ra một hàng mới. Ban đầu, hàng này không chứa con bò nào. Ở mỗi bước, John sẽ nhặt ra con bò ở đầu hoặc cuối hàng hiện tại và chuyển nó xuống cuối hàng mới. Ví dụ: \#1 ACDBCB \#2 CDBCB A \#3 CDBC AB \#4 CDB ABC \#5 CD ABCB \#6 D ABCBC \#7 ABCBCD Mô tả một cách xếp hàng

Hãy giúp nông dân John xếp lũ bò sao cho đi từ trái sang phải, xâu ghép từ kí hiệu của các chú bò có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ;
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chữ cái C_k .

Dữ liệu ra:

  • Đưa ra thứ tự sắp xếp tối ưu. Viết kết quả trên nhiều dòng, mỗi dòng gồm 80 kí tự (dòng cuối có thể viết thiếu).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
A
C
D
B
C
B
Dữ liệu ra:
ABCBCD