#435. DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Những con bò muốn đi vào vũ trụ! Chúng muốn đến được quỹ đạo bằng cách xây một kiểu thang máy: một cái tháp khổng lồ làm bằng các khối chồng lên nhau. Chúng có K loại khối có thể xây tháp. Mỗi khối loại i có chiều cao h_i và có số lượng c_i . Do khả năng bị phá hủy bởi các tia vũ trụ, không có phần nào của khối loại i có thể vượt qua độ cao a_i .

Bạn hãy giúp những con bò xây thang máy cao nhất có thể bằng cách chồng các khối lên nhau theo luật trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương K ;
  • K dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên h_i, a_i, c_i , mỗi số cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là chiều cao lớn nhất của thang máy.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
7 40 3
5 23 8
2 52 6
Dữ liệu ra:
48
Giải thích:
  • Từ dưới lên: 3 khối loại 2 , 3 khối loại 1 , 6 khối loại 3 (nếu chồng 4 khối loại 2 3 loại 1 không hợp lệ vì đỉnh của khối loại 1 vượt quá độ cao 40 ).

Giới hạn:

  • 1 ≤ K ≤ 400, 1 ≤ h_i ≤ 100, 1 ≤ c_i ≤ 10, 1 ≤ a_i ≤ 40000 .