Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 192 635 30.24%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 193 759 25.43%
396 BTCANDY - Chia kẹo 129 234 55.13%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 19 38 50.00%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 238 443 53.72%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 222 377 58.89%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 294 536 54.85%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 58 127 45.67%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 169 406 41.63%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 109 177 61.58%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 162 448 36.16%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 148 538 27.51%
426 DPLATGACH – Lát gạch 121 230 52.61%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 66 149 44.30%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 202 30.20%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 36 79 45.57%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 13 44 29.55%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 20 28 71.43%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 60 156 38.46%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 63 108 58.33%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 20 54 37.04%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 23 54 42.59%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 115 49.57%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 70 224 31.25%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 33 66 50.00%