Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%