Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 112 189 59.26%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%