Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 131 226 57.96%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 64 122 52.46%
467 COVER - Mái che 57 165 34.55%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%