#5083. MONEY - Tiền mừng tuổi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xuân Quý Mão vừa qua Tí được bố mẹ cho về quê đi chúc tết rất nhiều người thân và vì thế Tí được rất nhiều người mừng tuổi. Mỗi lần có người mừng tuổi Tí đều ghi tên người mừng tuổi và số tiền, sau đó Tí đã gửi mẹ số tiền mừng tuổi của mình. Qua tết Tí muốn biết mình đã gửi mẹ bao nhiêu tiền nhưng do mẹ không để riêng tiền mừng tuổi của Tí do vậy công việc của Tí là phải liệt kê tất cả số tiền của mình đã có để mẹ gửi tiết kiệm cho Tí.

Biết rằng dữ liệu Tí có là tên người mừng tuổi và số tiền viết liền nhau. Em hãy giúp Tí liệt kê tất cả số tiền mà Tí được mừng tuổi nhé.

Dữ liệu:

  • Một dòng là chuỗi kí tự S bao gồm các ký tự la tinh và các chữ số.

Kết quả:

  • Số tiền mỗi người mừng tuổi Tí, các số cách nhau một dấu cách theo đúng thứ xuất hiện trong xâu S .

Ví dụ:

Dữ liệu:

BacXuan100CoHa688

Kết quả:

100 688

Giới hạn:

  • Độ dài xâu S không quá 1000 ký tự.