#871. TREELAMP - Đèn trang trí

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên đại lộ Bắc Nam XYZ có n cây cổ thụ. Tính từ Bắc vào Nam, cây thứ i có chiều cao h_i . Nhân dịp đầu năm mới, người dân muốn chọn ra một số cây, ngọn của hai cây liên tiếp được chọn sẽ được nối bằng đoạn dây đèn nháy lung linh. Tuy nhiên, vì yêu cầu đặc biệt về mỹ quan, Ban quản lý đường muốn rằng khi đi từ đầu đến cuối con đường (hướng Bắc vào Nam), sẽ luôn thấy dây đèn cao lên, hay nói cách khác, các đỉnh cây được chọn có chiều cao tăng dần từ đầu con đường.

Yêu cầu: Cho n và dãy số nguyên dương h_1,h_2, \ldots,h_n , hãy xác định số lượng cây tối đa có thể chọn dùng để mắc đèn trang trí.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n\ (n≤10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên không âm h_1,h_2,h_3,…,h_n .

Kết quả:

  • Ghi ra một số duy nhất là số lượng cây tối đa tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6
2 90273038 4 6 2 7

Kết quả:

4

Ràng buộc:

  • 40\% số test tương ứng với 40\% số điểm có n≤10^3,h_i≤10^6 ;
  • 40\% số test khác tương ứng 40\% số điểm có n≤10^5,h_i≤10^6 ;
  • 20\% số test còn lại tương ứng 20\% số điểm có n≤10^5,h_i≤10^9 .