#906. TRACTOR - Máy kéo

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nông dân John (FJ) để quên chiếc máy kéo của mình trên cánh đồng. Những con bò của anh ta, nhân dịp này đã nghĩ ra một trò để đùa ông chủ. Chúng xếp N\ (1≤N≤50000) bó cỏ khô trên cánh đồng sao cho FJ không thể lái chiếc máy kéo về nhà.

Vị trí của chiếc máy kéo cũng như vị trí của các bó cỏ khô biểu diễn như là một điểm trên mặt phẳng hai chiều với các toạ độ nguyên trong phạm vi 1\ldots 1000 . Không có hai bó cỏ khô nào nằm cùng vị trí cũng như nằm ở vị trí ban đầu của chiếc máy kéo. Khi FJ lái chiếc máy kéo, anh ta chỉ có thể di chuyển theo bốn hướng (đông, tây, nam, bắc) và di chuyển quãng đường theo một hướng luôn là số nguyên. Chiếc máy kéo không thể đi lên vị trí có bó cỏ khô.

Hãy giúp FJ xác định số lượng tối thiểu các bó cỏ khô phải dọn đi để anh ta có thể lái chiếc máy kéo về nhà (là gốc toạ độ)

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên N và cặp (x,y) là toạ độ ban đầu của chiếc máy kéo;
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên là vị trí của một bó cỏ khô.

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số bó cỏ khô ít nhất cần phải dọn đi.

Ví dụ:

Dữ liệu:

7 6 3
6 2
5 2
4 3
2 1
7 3
5 4
6 4

Kết quả:

1