Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 23 158 14.56%
900 NCODERS - Tượng đài 10 19 52.63%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 7 11 63.64%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 2 13 15.38%
903 ORE - Khai thác quặng 3 7 42.86%
904 RBLOCK - Cấm đường 5 6 83.33%
905 PHOTO - Chụp ảnh 2 2 100.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
907 ESCAPE - Chạy trốn 7 21 33.33%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 13 21 61.90%
926 LADDER - Lấy đồ 22 43 51.16%
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%
973 SEARCH - Dãy số 3 6 50.00%
976 HIRE - Thuê xe 14 27 51.85%
998 EMPLOY - Tuyển dụng 3 57 5.26%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 7 11 63.64%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 3 0.00%
1179 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%