Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 139 12.23%
900 NCODERS - Tượng đài 13 24 54.17%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 4 100.00%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -