#905. PHOTO - Chụp ảnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trẻ con ở trong lớp mẫu giáo luôn hiếu động. Nhân dịp tổng kết năm học, cô giáo muốn chụp một bức ảnh những học sinh trong lớp mình để làm kỷ niệm. Các học sinh được xếp thành một hàng ngang để chụp ảnh. Tuy nhiên, thật khó khăn khi phải bắt chúng đứng yên trong khi chụp ảnh.

Cụ thể, lớp mẫu giáo có N học sinh, mỗi học sinh có số hiệu thẻ (là một số nguyên) khác nhau (duy nhất trong toàn trường). Cô giáo muốn có một bức ảnh chụp N học sinh của mình theo một trật tự xác định trước được mô tả bởi mảng a_1, a_2, \ldots, a_N với a_i là số hiệu của học sinh đứng ở vị trí i\ (1\le a_i \le 10^9) , các a_i đôi một phân biệt. Cô đã bố trí các học sinh đứng theo trật tự này. Nhưng khi cô giáo bấm máy thì có một số học sinh (có thể là 0 ) đã chuyển đến vị trí mới trong hàng. Chính xác hơn, những học sinh này đã di chuyển đến những vị trí khác trong hàng và sau đó tất cả lớp xếp lại hàng (với thứ tự - tất nhiên là mới!) để chụp ảnh.

Không thất vọng, cô giáo lại xếp lại học sinh của mình theo trật tự mong muốn. Tuy nhiên khi cô bấm máy thì lại có những học sinh khác lại đã di chuyển ... :((

Quá trình trên lặp lại 5 lần trước khi cô giáo bỏ cuộc. Cho biết vị trí các học sinh trong 5 bức ảnh, hãy tìm vị trí học sinh mà cô giáo muốn chúng đứng để chụp ảnh. Biết răng mỗi học sinh chỉ tìm cách di chuyển trong tối đa một bức ảnh (chúng là những học sinh ngoan mà!!). Hiển nhiên, khi một học sinh di chuyển thì vị trí các học sinh khác cũng có thể bị thay đổi.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N là số học sinh (1≤N≤20000) ;
  • 5 dòng sau, mỗi dòng ghi N số mô tả vị trí các học sinh trong 5 bức ảnh.

Kết quả:

  • Ghi trên một dòng N số là vị trí thực sự các học sinh mà cô giáo muốn chụp ảnh.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
10 20 30 40 50
20 10 30 40 50
30 10 20 40 50
40 10 20 30 50
50 10 20 30 40

Kết quả:

10 20 30 40 50