#1178. TWOROBOT - Hai robot

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập ôn thầy Lê Thanh Bình - Hải Dương - T11/2019

Tải đề bài (PDF)

Chú ý: Bài này trong file PDF thiếu một dữ kiện là đích đến của cả hai robot là ô (n, 1) (Trong hình minh họa thì có chữ Exit ở ô (n, 1) ).