Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
900 NCODERS - Tượng đài 10 19 52.63%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 8 13 61.54%
903 ORE - Khai thác quặng 3 7 42.86%
904 RBLOCK - Cấm đường 7 8 87.50%
905 PHOTO - Chụp ảnh 2 2 100.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
937 ALLEY - Lối đi 14 44 31.82%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 7 11 63.64%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 3 0.00%
1179 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 25 4.00%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 5 29 17.24%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 3 0.00%
1186 CNET - Nối mạng 8 40 20.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 5 0.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%