Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
900 NCODERS - Tượng đài 17 32 53.13%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 3 14 21.43%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 5 80.00%