#1328. DOMINO - Domino

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Lê Thanh Bình Ôn ĐT Hải Phòng T10/2020

Vasya rất thích chơi trò Domino. Người ta thường lập kỷ lục bằng việc chạm nhẹ vào một quân Domino đầu tiên mà làm cho hàng vạn quân Domino bị đổ theo dây chuyền, có điều các Domino thường có hình dạng giống hệt nhau. Vasya không thích thế, cậu dùng các Domino có thể không cùng chiều cao.

Vasya đặt n quân Domino dọc theo một trục số (trục nằm theo hướng từ trái sang phải). Domino thứ i được đặt ở tọa độ x_i và có chiều cao h_i . Nếu một quân Domino ở tọa độ x với chiều cao h bị đổ về bên phải thì nó sẽ làm cho các Domino đặt ở các tọa độ từ x+1 tới x+h-1 bị đổ theo về cùng hướng bên phải.

Yêu cầu: Với mỗi Domino thứ i bị Vasya làm đổ về bên phải, hãy xác định số z_i các Domino bị đổ.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1 ≤ n ≤ 10^5) ;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên ngăn cách nhau bởi một dấu cách là tọa độ x_i và độ cao h_i của Domino thứ i\ (-10^8 ≤ x_i ≤10^8, 2 ≤ h_i ≤ 10^8) . Không có hai Domino nào ở cùng một tọa độ.

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng n số z_i tìm được, các số ghi ngăn cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
16 5
20 5
10 10
18 2
Dữ liệu ra:
3 1 4 1