Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
900 NCODERS - Tượng đài 17 30 56.67%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 5 80.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%