#40. HY033 - Dán đề can

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong bịch bim bim mà Oanh mua về cho các bạn trong lớp có rất nhiền mầu dán đề can hình tròn trên đó có những hình vẽ thú vị. Oanh quyết định dán những miếng đề can này lên bảng theo qui trình sau:

  • Đầu tiên dán 4 miếng vào bốn góc của tấm bảng;
  • Tiếp theo chia bảng thành 4 phần bằng nhau bởi hai đường thảng đứng và nằm ngang. Sau đó dán tiếp các miếng lên góc của các phần này (nếu trước đó chưa có);
  • Tiếp theo lại chia các phần bảng này thành các phần bằng nhau bởi các đường thẳng đứng và nằm ngang rồi dán vào các góc nếu như nó chưa dán.... (hình vẽ minh họa)

Hỏi sau N lần thực hiện như vậy thì có bao nhiêu miếng đề can được dán lên (ví dụ nếu N=3 thì có 25 miếng như hình vẽ).

Dữ liệu:

  • Một số nguyên N\ (1≤N≤15) .

Kết quả:

  • Số miếng đề can được dán.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2

Kết quả:

9