#5048. MUAQUA - Mua quà

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Dữ liệu vào: MUAQUA.inp Dữ liệu ra: MUAQUA.out
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nhân dịp mùng 8/3, Tèo được phân công đi mua quà tặng cho các bạn nữ trong lớp. Lớp có n bạn nữ nên cần mua ít nhất n hộp quà để tặng cho các bạn nữ. Giá của mỗi hộp quà là a đồng nhưng cửa hàng đang có chương trình khuyễn mại: nếu mua k hộp quà thì sẽ chỉ phải trả b đồng. Hãy giúp Tèo tính số tiền tối thiểu để có thể mua đủ ít nhất n hộp quà nhé!

Dữ liệu:

Nhập từ tệp MUAQUA.inp (chú ý phân biệt chữ HOA - thường)

  • Một dòng duy nhất chứa bốn số nguyên dương n,k,a,b\ (1≤n,k,a,b≤100000) .

Kết quả:

Ghi ra tệp MUAQUA.out (chú ý phân biệt chữ HOA - thường)

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên là số tiền ít nhất có thể để mua đủ ít nhất n hộp quà.

Ví dụ:

MUAQUA.inp:

10 4 3 10

MUAQUA.out:

26

MUAQUA.inp:

10 6 5 18

MUAQUA.out:

36