#39. HY032 - Pha Cocktail

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong nhà Linh có một ít nước cam, táo và dứa. Cô ta quyết định tạo ra một loại Cocktail từ ba loại nước trên theo một công thức tìm được trên Intenet. Tỷ lệ các loại phải được tuân thủ nghiêm ngặt và lượng cocktail là nhiều nhất có thể. Hỏi rằng sau khi pha cocktail khối lượng của mỗi loại nước còn lại là bao nhiêu?

Dữ liệu

  • Một dòng gồm 6 số nguyên A, B, C, p, q, r\ (0\le A, B, C\le 10000, 0\le p, q, r\le 1000, p+q+r>0) lần lượt là khối lượng nước cam, táo và dứa hiện có và tỷ lệ pha cocktail của mỗi loại ( p đơn vị nước cam pha với q đơn vị nước táo và r đơn vị nước dứa).

Kết quả:

  • Một dòng gồm ba số thực với 6 chữ số phần thập phân mô tả lượng nước cam, táo, dứa còn lại sau khi pha.

Ví dụ:

Dữ liệu:

10 15 18 3 4 1

Kết quả:

0.000000 1.666667 14.666667

Giải thích:

  • Lượng nước cam, táo, dứa là 10, 15, 18 còn công thức là 3:4:1 , sau khi pha lượng nước cam, táo dứa còn lại lần lượt là 0.000000, 1.666667, 14.666667 .