#5082. GARDEN - Vườn cây ăn quả

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Vườn cây nhà bác Tồ quy hoạch trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là a , chiều rộng là b . Trong vườn, bác Tồ trồng rất nhiều loại cây ăn quả như ổi, bưởi, nho, dưa lưới, dâu tây,… Bác chỉ dùng phân hữu cơ tự ủ để bón cho cây. Để ủ phân hữa cơ, bác đã cho làm một cái hố hình tròn trong vườn như hình vẽ.

Hỏi rằng, bác Tồ còn bao nhiêu diện tích đất (phần tô đậm) để trồng cây? (Trong tính diện tích hình tròn lấy π=3.14 ).

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số thực a,b\ (1\le b\le a\le 10000) .

Kết quả:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa một số thực là diện tích vùng đất trồng cây, chính xác đến hàng phần trăm.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5.00 4.00

Kết quả:

7.44

Dữ liệu:

15.00 7.00

Kết quả:

66.54