#854. DIAMETER - Đường kính của cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một cây T N đỉnh, hãy tìm khoảng cách xa nhất giữa hai cặp đỉnh bất kì trên cây. Khoảng cách (u, v) được xác định bằng số cạnh trên đường đi (u, v) .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi số N là số đỉnh của cây;
  • Dòng tiếp theo có N số p_1, p_2, \ldots, p_N thể hiện có đường đi từ đỉnh i đến p_i với 0\le p_i \le N ( p_i=0 thì đỉnh i là gốc cây).

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là là độ dài đường đi dài nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

14
0 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 7 7

Dữ liệu ra:

6

Dữ liệu vào:

5
4 1 1 0 4

Dữ liệu ra:

3

Giới hạn:

  • N \le 2\times 10^5 .