#38. HY031

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hàng ngày, Mr Been thường mua hàng ở một cửa hàng gần nhà. Là con người đặc biệt nên trong túi của ông ta luôn chỉ có một loại tiền thuộc một trong các loại mệnh giá 1, 10, 100, \ldots, 1000000000 (không bao giờ có loại tiền khác). Chính vì vậy mà ông ta thường không thể trả đúng số tiền của mặt hàng ông ta định mua (là con người kỳ quặc nên Mr Bean không bao giờ nhận tiền trả lại). Để việc thanh toán trở nên dễ dàng, Mr Bean qui ước với người bán hàng là luôn làm tròn số tiền đến giá gần nhất ông ta có thể trả (tất nhiên giá của một mặt hàng không thể bằng 0 ). Ví dụ như trong túi của ông ta chỉ có loại mệnh giá 100 , nếu giá của mặt hàng là 150 thì ông ta phải trả 200 còn nếu giá là 149 thì chỉ phải trả 100 . Biết loại tiền mà Mr Bean có và giá của mặt hàng. Hãy tính số tiền mà Mr Bean phải trả.

Dữ liệu:

  • Gồm một dòng chứa hai số C K trong đó C là giá của mặt hàng còn K là số chữ số 0 có trên loại tiền của Mr Bean (C≤10^9, 0≤K≤9) .

Kết quả:

  • In ra số tiền mà Mr Bean phải trả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

123450995 1

Kết quả:

123451000