#1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Chùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest

Ví dụ:

Dữ liệu:
7 7
1 2
1 4
2 3
3 6
4 5
5 6
6 7
3
7 3 1
5 1 2
5 0 3
Kết quả:
0
1
1
2
3
2
1
Giải thích:

Hình minh họa

  • Trong hình vẽ, các đỉnh màu 0 được để trắng, các đỉnh màu 1 được tô xanh dương, các đỉnh màu 2 được tô vàng, các đỉnh màu 3 được tô xanh lá cây.

Giới hạn:

  • 50\% số test tương ứng với 50\% số điểm có N, M, Q ≤ 2000