#25. HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

n tờ giấy hình chữ nhật đặt lên mặt phẳng tọa độ (có các cạnh song song với các trục tọa độ). Vị trí mỗi tờ giấy được mô tả bằng bốn số x_1, y_1, x_2, y_2 là tọa độ góc trái-dưới và tọa độ góc phải-trên của tờ giấy.

Hãy tính phần diện tích mặt phẳng tọa độ được phủ bởi ít nhất một tờ giấy.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi n là số tờ giấy (n≤100) ;
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi bốn số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100 là tọa độ trái – dưới, phải - trên của mỗi tờ giấy.

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là diện tích phần mặt phẳng được phủ bởi ít nhất một tờ giấy.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2
0 0 2 2
1 1 3 3

Kết quả:

7