#5080. BEAR - Chú gấu to lớn

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Gấu em Xuzy muốn mình trở thành chú gấu lớn nhất, hoặc ít nhất cũng lớn hơn gấu anh Tony. Hiện tại, Xuzy và Tony có cân nặng tương ứng là X Y\ (X≤Y) .

Gấu em Xuzy ăn nhiều và trọng lượng của nó tăng gấp ba lần sau mỗi năm, còn trọng lượng của gấu anh Tony tăng gấp đôi sau mỗi năm.

Hỏi sau bao nhiêu năm gấu em Xuzy nặng hơn gấu anh Tony?

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên X Y\ (1≤X≤Y≤100) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa một số nguyên là số năm để gấu em Xuzy nặng hơn gấu anh Tony.

Ví dụ:

Dữ liệu:

1 15

Kết quả:

7

Dữ liệu:

20 45

Kết quả:

3