Tên đăng nhập

HiepPotato

Họ và tên

Lê Tùng Lâm

Email

hiepcoiss109@gmail.com

Chữ ký cá nhân

cân hết

Đăng ký lúc

2021-12-02 9:14:35

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 01 6 / 40 1566 (+66)
Điểm ban đầu 1500