Tên đăng nhập

HiepPotato

Họ và tên

Nguyễn Trọng Hiệp

Email

hiepcoiss109@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-02 9:14:35

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500