Tên đăng nhập

THE_SUN

Họ và tên

SUN

Email

huyduc.ntp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-15 12:45:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500