Tên đăng nhập

letran3

Họ và tên

letran3

Email

letran3@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-29 13:51:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500