Tên đăng nhập

YOASOBI

Họ và tên

HuangChảMực

Chữ ký cá nhân

I know I'm nothing but a ghost

Đăng ký lúc

2021-12-15 13:00:10

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 01 15 / 40 1502 (+2)
Điểm ban đầu 1500