Tên đăng nhập

YOASOBI

Họ và tên

Komeiji

Đăng ký lúc

2021-12-15 13:00:10

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Hướng dẫn AC bài AREA 2024-05-07 13:21:45
Hướng dẫn AC bài XGCD 2024-05-07 13:29:50
Hướng dẫn AC bài HKDATA 2024-05-07 13:52:20

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 01 15 / 40 1502 (+2)
Điểm ban đầu 1500