Tên đăng nhập

nhiugn

Họ và tên

Ngọc Nhi

Email

phamngocnhi39@gmail.com

Chữ ký cá nhân

hello winwin

Đăng ký lúc

2021-09-29 8:27:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500