Bài viết

Tiêu đề Thời gian
meow 2022-10-10 14:11:55
Đề bài trôll 2023-01-31 15:02:19

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 16 / 35 1722 (-88)
K28 Beginner Contest 06 1 / 7 1810 (+98)
K28 Beginner Contest 05 5 / 37 1712 (+16)
K28 Beginner Contest 02 2 / 38 1696 (+105)
K28 Beginner Contest 01 4 / 40 1591 (+91)
Điểm ban đầu 1500