Tên đăng nhập

nck06

Họ và tên

Nguyen Cong Kien

Email

ngkien15826@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-10 8:00:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500