Tên đăng nhập

k26Tin21

Họ và tên

Đặng Thái Sơn

Email

sonsttg2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

minhlasonne ^^

Đăng ký lúc

2020-10-19 2:22:48

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500