Tên đăng nhập

K26TIN26

Họ và tên

Phạm Văn Hoàng Anh Tú

Email

k26Tin23@gmail.com

Chữ ký cá nhân

tú săn bản

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:52:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500