Tên đăng nhập

K26Tin14

Họ và tên

Phạm Minh Hoàng

Email

minhhoagdz05@gmail.com

Chữ ký cá nhân

boss cuối

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:44:50

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500