Tên đăng nhập

K26TIN17

Họ và tên

Nguyễn Trần Khánh Linh

Email

nguyentrankhanhlinh05sla@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Angels in devil's disguise

Đăng ký lúc

2020-10-19 2:23:25

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 02 4 / 10 1565 (+4)
CSLOJ Contest 01 3 / 14 1561 (+61)
Điểm ban đầu 1500