Tên đăng nhập

k26Tin20

Họ và tên

Chu Minh Quân

Chữ ký cá nhân

Quân Chu

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:52:38

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500