Tên đăng nhập

thudt1980

Họ và tên

Danh Thanh Thủ

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-16 12:38:31

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500