Tên đăng nhập

theanhcoder

Họ và tên

Trần Đình Thế Anh

Email

theanhy2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

NOOB CODER C++ ._.

Đăng ký lúc

2022-05-13 6:41:59

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
CÁCH HỌC LẬP TRÌNH HIỆU QUẢ 2022-05-15 5:09:43

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500