Tên đăng nhập

nope128

Họ và tên

Lê Duy Hiếu

Email

leduyhieugame@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-25 1:44:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500