Tên đăng nhập

MinhKhoi

Họ và tên

Minh

Email

minhkhoitrang423@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-18 14:58:34

Bài tập đã đạt

604

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500