Tên đăng nhập

tadat216

Họ và tên

Ta Huynh Dat

Email

tadat216@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:24:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500