# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 tuan kiet 7 1500
702 Nguyen Linh Chi 7 1500
703 Lưu Hồng Ngọc 7 1500
704 Pham Buu 7 1500
705 Lê Phạm Anh Thế 7 1500
706 Phú Trương 7 1500
707 Hà Bìu Trọng Nghãi 7 1500
708 Minh Đức 7 1500
709 Phuc Khanh 7 1500
710 meominh 7 1500
711 mmmm 7 1500
712 Bui Quoc Huy 7 1500
713 Khas Hay 7 1500
714 WW2 7 1500
715 Đỗ Nguyễn Anh Đức 7 1500
716 Nguyen Quynh 7 1500
717 Nguyen Nguyen Nguyen 7 1500
718 le viet hoang 7 1500
719 Ninh 7 1500
720 magic 7 1500
721 Đoàn Thanh Phát 7 1500
722 Phạm Phương Thảo 7 1500
723 Linh Trần 7 1500
724 Duy Anh 7 1500
725 Lê Quý Long 7 1500
726 Quan Truong 7 1500
727 Nguyễn Thịnh Hiệp 6 1304
728 Nguyễn Thị Huệ 6 1500
729 Phạm Anh Tuấn 6 1500
730 Vô Danh 6 1500
731 Nguyễn Trọng Quốc 6 1500
732 lalalala 6 1500
733 Nguyen Hoang Long 6 1500
734 Vòng Vĩnh Toàn 6 1500
735 Nguyễn Tùng Lâm 6 1500
736 Nguyễn Trần Thanh Trúc 6 1500
737 hoquangminh 6 1500
738 MACHINE 6 1500
739 Phuong Huyen 6 1500
740 Nguyễn Cao Lộc 6 1500
741 PHẠM NGỌC MINH 6 1500
742 Cong Hao 6 1500
743 Nguyễn Quang Trung 6 1500
744 Nguyễn Tiến Hải 6 1500
745 Nguyễn Trọng Nhân 6 1500
746 loidinhnhathandsome 6 1500
747 Triệu Đại Phú 6 1500
748 Trần Công Anh Khoa 6 1500
749 Trà Phương Nam 6 1500
750 Hoang Manh 6 1500