# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Lu Huong Giang 9 1500
702 Lê Minh Đạt 9 1500
703 Võ Vĩnh Vương 9 1500
704 đặng viết cường 9 1500
705 Trần Quang Huy 8 1500
706 Nguyễn Minh Hoàng 8 1500
707 Trần Hoàng Dương 8 1500
708 Lê Thị Bích Trâm 8 1500
709 lmaolmaolmao 8 1500
710 Nguyễn Anh Thư 8 1500
711 Duong Thanh Binh 8 1500
712 Nguyen Thao 8 1500
713 Loli cực bự 8 1500
714 duytran 8 1500
715 ๖ۣۜƶµƙąッ 8 1500
716 Binh 8 1500
717 MT 8 1500
718 sobad 8 1500
719 Nguyen Tuan Anh 8 1500
720 ........ 8 1500
721 Vu Nhat Anh 8 1500
722 nhatziet 8 1500
723 Princeoftime05 8 1500
724 3 8 1500
725 Trần Nhật Long 8 1500
726 Phạm Anh Minh 8 1500
727 Đoàn Trung Hiếu 8 1500
728 ZiNo 8 1500
729 Hacoder 8 1500
730 Vũ Hồng Quang 8 1500
731 Nguyễn Minh Trí 8 1500
732 Nguyễn Ngọc Đông 8 1500
733 Lê Đức Lưu 8 1500
734 Trần Thái Hưng 8 1500
735 Nguyễn Phú Minh Quân 8 1500
736 Nguyễn Huy 8 1500
737 madv809rr 8 1500
738 Phan Huy Khang 8 1500
739 LTG 8 1500
740 Phạm Cao Sơn 8 1500
741 PRO IT1 FAKE 8 1500
742 Nguyen Bang Anh 8 1500
743 Nguyễn Xuân Khải 8 1500
744 Nguyễn Văn Thiện 8 1500
745 Nguyễn Văn An 8 1500
746 Le Gia Khanh dep trai 8 1500
747 Lê Thành Công 8 1500
748 Nguyễn An Phát 8 1500
749 Phạm Tiến Dũng 8 1500
750 Nguyễn Hoài Phong 8 1500