# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Ha Duy Cang 1500
702 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
703 Thi Thị Thanh Tuyền 0 1500
704 NTG 5 1500
705 Lê Hải Sơn 1 1500
706 Nguyễn Anh Tú 1 1500
707 Đào Anh Tú 2 1500
708 Đồng Minh Tâm 0 1500
709 Võ Thị Hạnh 1 1500
710 Phan Thanh Quý 0 1500
711 Tôn Tuấn 2 1500
712 Huynh 1500
713 Lionel Messi 1 1500
714 Tran Quang Minh 1 1500
715 leviethai 1500
716 Phạm Văn Hoàng Anh Tú 146 1500
717 bfly 1 1500
718 Huyen Linh 3 1500
719 Nguyeenx Nam 2 1500
720 Trần Mỹ Linh 2 1500
721 GiuSe Cẩn 1500
722 quandoan 0 1500
723 Trần Thị Yến Nhi 1 1500
724 hafo 12 1500
725 Phan Đăng Khoa 1 1500
726 Gia_Hung 1 1500
727 minh 1 1500
728 Bùi Đức Mạnh 1500
729 Trần Thanh Hải 3 1500
730 Vương Ngọc Hoàng Luân 1500
731 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
732 Chandoi 3 1500
733 MiG21_5121 1 1500
734 anywa koaw 0 1500
735 sonsonson 2 1500
736 Lê Đại King 3 1500
737 Hung Nguyen 7 1500
738 Võ Thị Chinh 1 1500
739 Huỳnh Bảo Khang 27 1500
740 Hieu Tran 2 1500
741 Hoàng Tấn Phú Quốc 1500
742 Tuong Anh Kiet 0 1500
743 Vũ Đức Trung 1 1500
744 vsionuni 1500
745 Chu Minh Quân 137 1500
746 Amon 2 1500
747 chao trum 0 1500
748 dfgdf 1 1500
749 Timelimited 2 1500
750 dskl 2 1500