Tên đăng nhập

DripTooHard

Họ và tên

Bui Chi Vi

Email

buichivi04062002@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-19 15:55:43

Bài tập đã đạt

363

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500