Tên đăng nhập

nguyennt004

Họ và tên

Nguyễn Thái Nguyên

Email

nguyenntph33935@fpt.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-23 2:27:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500