Tên đăng nhập

Thien1107

Họ và tên

Nguyễn Bảo Thien

Email

nguyenbaothien12.bmyc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-03 13:13:52

Bài tập đã đạt

237

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500