Tên đăng nhập

Kxen

Họ và tên

Nguyen Manh Kien

Email

covit223@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-24 10:29:31

Bài tập đã đạt

844

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500