Tên đăng nhập

hieuKoiiiii

Họ và tên

Trung Hiếu K27 Tin

Email

trunghieu0985763437@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 13:11:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500